Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення Горьового Л.Є. Керівником апарату Верховної Ради України

Про призначення Горьового Л.Є. Керівником апарату Верховної Ради України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення Горьового Л.Є. Керівником апарату
Верховної Ради України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 28, ст.186 )
Відповідно до пункту 35 статті 85 Конституції України
( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Призначити Горьового Леоніда Єгоровича Керівником апарату
Верховної Ради України.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 3 липня 1997 року
N 429/97-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry