Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до деяких законів України щодо поховання учасників бойових дій і соціального захисту членів їх сімей

Про внесення змін до деяких законів України щодо поховання учасників бойових дій і соціального захисту членів їх сімей

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо поховання учасників бойових дій
і соціального захисту членів їх сімей
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 25, ст. 309 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Пункт 3 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425; 1996 р., N 1,
ст. 1; 2005 р., N 9, ст. 185) викласти в такій редакції:
"3) дружин (чоловіків), які не одружилися вдруге, батьків,
неповнолітніх дітей померлих учасників бойових дій, партизанів,
підпільників, військовослужбовців та учасників війни, які
проходили службу у військових підрозділах, частинах, штабах і
установах, що входили до складу діючої армії в період Великої
Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1938, 1939, 1945 років
з імперіалістичною Японією, нагороджених за бойові дії державними
нагородами та орденами і медалями колишнього Союзу РСР (крім
ювілейних)".
2. Пункт "в" частини першої статті 14 Закону України "Про
поховання та похоронну справу" ( 1102-15 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2004 р., N 7, ст. 47) викласти в такій редакції:
"в) учасників бойових дій".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2009 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня
набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові
акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 15 січня 2009 року
N 880-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry