Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про День Уряду України у вересні 2002 року

Про День Уряду України у вересні 2002 року

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про "День Уряду України" у вересні 2002 року

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Провести "День Уряду України" у Верховній Раді України
10 вересня 2002 року з порядком денним:
"1. Про заходи Кабінету Міністрів України щодо реалізації
Стратегії подолання бідності в Україні.
2. Інформація Кабінету Міністрів України про здійснення
державної політики щодо виконання законів України "Про
природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ) і "Про охорону
культурної спадщини" ( 1805-14 ) та про дотримання посадовими
особами вимог чинного законодавства стосовно Національного
заповідника "Хортиця" й інших історико-культурних заповідників і
об'єктів природно-заповідного фонду".
II. Кабінету Міністрів України визначити доповідачів,
підготувати аналітичні та довідкові матеріали з даних питань і
подати їх для вручення народним депутатам України до 3 вересня
2002 року.
III. Комітетам Верховної Ради України з питань соціальної
політики та праці, з питань екологічної політики,
природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи, з питань економічної політики, управління народним
господарством, власності та інвестицій, у справах пенсіонерів,
ветеранів та інвалідів, з питань культури і духовності, з питань
бюджету, з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності, Спеціальній контрольній комісії Верховної Ради України
з питань приватизації разом з іншими заінтересованими комітетами
узагальнити пропозиції народних депутатів України і матеріали, які
будуть подані Кабінетом Міністрів України, підготувати
співдоповіді та проекти постанов Верховної Ради України із
зазначених питань.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 4 липня 2002 року
N 25-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry