Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення позачергових виборів Сімейкинського селищного голови (Краснодонський район Луганської області)

Про призначення позачергових виборів Сімейкинського селищного голови (Краснодонський район Луганської області)

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення позачергових виборів
Сімейкинського селищного голови (Краснодонський
район Луганської області)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 16, ст.229 )

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень
Сімейкинського селищного голови Чубейка О.В. (Краснодонський район
Луганської області) та відповідно до пункту 30 частини першої
статті 85 Конституції України ( 254к/96-ВР ), частини третьої
статті 14, частин другої та шостої статті 15, статей 82, 83 Закону
України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів"
( 1667-15 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Призначити позачергові вибори Сімейкинського селищного
голови (Краснодонський район Луганської області) на неділю
6 травня 2007 року.
2. Центральній виборчій комісії з урахуванням пропозицій
відповідної територіальної виборчої комісії визначити обсяг
бюджетних видатків, необхідних для проведення позачергових виборів
Сімейкинського селищного голови.
3. Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити
невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових
виборів Сімейкинського селищного голови за рахунок коштів цільової
субвенції з Державного бюджету України ( 489-16 ).
4. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 22 лютого 2007 року
N 709-V

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry