Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до деяких законів України щодо видачі експлуатаційних дозволів

Про внесення змін до деяких законів України щодо видачі експлуатаційних дозволів

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо видачі експлуатаційних дозволів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 46, ст.540 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Частину першу статті 4 Закону України "Про рибу, інші
водні живі ресурси та харчову продукцію з них" ( 486-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 15, ст. 107)
викласти в такій редакції:
"Переробку продуктів лову мають право здійснювати суб'єкти
господарювання за наявності експлуатаційного дозволу для
потужностей (об'єктів) з переробки таких продуктів, що видається
відповідним головним державним інспектором ветеринарної медицини
або відповідним головним державним санітарним лікарем у
встановленому законодавством порядку".
2. У Законі України "Про безпечність та якість харчових
продуктів" ( 771/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
2005 р., N 50, ст. 533):
1) у пункті 6 частини другої статті 10 слово "скасовувати"
замінити словом "анульовувати";
2) у статті 22:
у частині четвертій слова "скасування та поновлення, а також
оплати за отримання" замінити словами "анулювання та поновлення, а
також розмір плати за видачу та поновлення";
доповнити частинами п'ятою - восьмою такого змісту:
"5. Рішення про видачу або відмову у видачі експлуатаційного
дозволу приймається протягом 30 робочих днів з дня надходження
документів для видачі експлуатаційного дозволу на виробництво
та/або обіг харчових продуктів на розгляд санітарної служби.
Рішення про видачу або відмову у видачі експлуатаційного
дозволу приймається протягом 30 робочих днів з дня надходження
документів для видачі експлуатаційного дозволу на виробництво
харчових продуктів на розгляд ветеринарної служби.
6. Підставою для відмови у видачі експлуатаційного дозволу
операторові потужності (об'єкта), що провадить діяльність з
виробництва та/або обігу харчових продуктів, підконтрольних
санітарній службі, є:
1) зареєстровані протягом останніх шести місяців випадки
харчових отруєнь, гострих кишкових інфекцій або інших захворювань,
де фактором передачі, доведеним у встановленому законодавством
порядку, були харчові продукти, вироблені на потужності (об'єкті),
заявленій для видачі експлуатаційного дозволу;
2) зареєстровані факти виявлення небезпечної чи непридатної
до споживання продукції, виробленої на потужності (об'єкті),
заявленій для видачі експлуатаційного дозволу;
3) відмова оператора потужності (об'єкта) у проведенні
інспекції, невиконання ним приписів, розпоряджень, виданих за
результатами проведення органом державного нагляду (контролю)
планових та позапланових заходів.
7. Підставою для відмови у видачі експлуатаційного дозволу
операторові потужності (об'єкта), що провадить діяльність з
виробництва харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній
службі, та операторові агропродовольчого ринку, крім підстав,
визначених у частині шостій цієї статті, також є:
1) запровадження карантинних обмежень та/або карантину у
зв'язку з виникненням інфекційних захворювань, у тому числі
спільних для тварин і людей;
2) нестворення адміністрацією (власником) агропродовольчого
ринку умов для належної роботи державної лабораторії
ветеринарно-санітарної експертизи - невиділення у користування
службових приміщень, облаштованих опаленням, освітленням,
вентиляцією, водопроводом з гарячою і холодною водою,
каналізацією.
8. Плата за видачу та поновлення експлуатаційного дозволу для
потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації
харчових продуктів, зараховується до Державного бюджету України";
3) у назві та тексті статті 23 слова "скасування" та
"скасований" замінити відповідно словами "анулювання" та
"анульований".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через тридцять днів з дня його
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня
опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 6 липня 2010 року
N 2436-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry