Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про підвищення мінімальних розмірів заробітної плати та пенсії за віком

Про підвищення мінімальних розмірів заробітної плати та пенсії за віком

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про підвищення мінімальних розмірів заробітної
плати та пенсії за віком

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 49, ст.467 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 222/94-ВР від 20.10.94, ВВР, 1994, N 44, ст.400 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Установити з 1 грудня 1993 року мінімальну заробітну плату
у розмірі 60 тис. крб. на місяць і мінімальну пенсію за віком у
розмірі 120 тис. крб. на місяць. ( Абзац другий пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови ВР N 222/94-ВР від 20.10.94 )
2. Кабінету Міністрів України: з метою компенсації підвищення роздрібних цін на хліб і
хлібопродукти та плати на утримання житла визначити розмір
додаткових грошових виплат та порядок проведення їх для різних
верств населення; визначити, виходячи з нових рівнів мінімальної заробітної
плати і пенсії, розміри соціальних виплат (сім'ям з дітьми, по
безробіттю, тимчасовій непрацездатності тощо), стипендій студентам
вузів, аспірантам, докторантам, учням професійних
навчально-виховних закладів, цільової грошової допомоги
непрацездатним громадянам з мінімальними доходами; переглянути неоподатковуваний мінімум доходів громадян і
ставки прогресивного оподаткування; визначити порядок перерахунку державних пенсій, призначених
до запровадження нового розміру мінімальної пенсії за віком,
передбаченого пунктом 1 цієї Постанови, та джерела покриття цих
витрат; скоригувати порядок регулювання фонду споживання підприємств,
установ і організацій у 1993 році; подати проект Державного бюджету України на 1994 рік разом з
антиінфляційними заходами на розгляд Верховної Ради України у
другій половині грудня 1993 року.
3. Визнати такою, що втратила чинність з 1 грудня 1993 року,
Постанову Верховної Ради України від 27 серпня 1993 року "Про
підвищення мінімальних розмірів заробітної плати та пенсії за
віком" ( 3415-12 ).

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 25 листопада 1993 року
N 3653-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry