Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до статті 5 Закону України Про охорону дитинства

Про внесення змін до статті 5 Закону України Про охорону дитинства

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 5 Закону України
"Про охорону дитинства"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 6, ст.144 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину третю статті 5 Закону України "Про охорону
дитинства" ( 2402-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,
N 30, ст. 142) після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого
змісту:
"контроль за дотриманням в ігрових залах, комп'ютерних
клубах, відеотеках, дискотеках, інших розважальних закладах та
громадських місцях правопорядку та етичних норм стосовно дітей".
У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 січня 2005 року
N 2304-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry