Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків - підприємств тракторобудування та комбайнобудування

Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків - підприємств тракторобудування та комбайнобудування

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про списання та реструктуризацію податкової
заборгованості платників податків - підприємств
тракторобудування та комбайнобудування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 31, ст.249 )

З метою стабілізації виробництва в галузі тракторобудування
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Стаття 1. Списати суми пені, штрафних і фінансових санкцій,
не сплачених до бюджетів і державних цільових фондів, нарахованих
на день набрання чинності цим Законом на податкову заборгованість
зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), перелічених у
статті 3 цього Закону, за підсумками господарської діяльності за
станом на 1 січня 2000 року, з платників податків - підприємств
тракторобудування відкритих акціонерних товариств "Харківський
тракторний завод імені Орджонікідзе", "Харківський завод
тракторних двигунів", "Серп і молот", "Куп'янський ливарний
завод", "Лозівський ковальсько-механічний завод", "Чугуївська
паливна апаратура", "Дергачівський завод турбокомпресорів",
"Харківський завод тракторних самохідних шасі" (далі -
підприємства тракторобудування).
Відповідні податкові органи в двотижневий строк з дня
набрання чинності цим Законом приймають рішення про списання з
підприємств тракторобудування сум податкової заборгованості,
визначених в цій статті, і повідомляють про це зазначені
підприємства та уповноважені банки.
Стаття 2. Реструктуризувати суми податкової заборгованості
підприємств тракторобудування із сплати податків і зборів
(обов'язкових платежів), перелічених у статті 3 цього Закону та
нарахованих відповідно до законодавства України за підсумками їх
господарської діяльності за станом на 1 січня 2000 року, шляхом
розстрочення сплати цієї заборгованості строком на 60 місяців, за
винятком сум податкової заборгованості, списаної відповідно до
статті 1 цього Закону.
Сплата реструктуризованої податкової заборгованості
починається з 1 січня 2003 року і провадиться рівними частками до
20 числа кожного місяця.
Стаття 3. Реструктуризація податкової заборгованості
поширюється на:
податок на додану вартість;
податок на прибуток підприємств;
прибутковий податок з громадян;
плату (податок) за землю;
збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту
населення;
збір до Державного інноваційного фонду;
відрахування та збори на будівництво, реконструкцію, ремонт і
утримання автомобільних доріг загального користування.
Стаття 4. Підприємства тракторобудування в двотижневий строк
з дня набрання чинності цим Законом приймають рішення щодо
реструктуризації податкової заборгованості, визначеної у статті 2
цього Закону, та в тижневий строк з дня прийняття такого рішення
письмово повідомляють про це в податковий орган, де обліковуються.
Таке рішення може бути скасовано у судовому порядку за
позовом відповідного податкового органу у разі несвоєчасного
внесення підприємствами тракторобудування після проведення
відповідно до цього Закону реструктуризації податкової
заборгованості, поточних платежів за податками і зборами
(обов'язковими платежами), переліченими у статті 3 цього Закону.
Реструктуризація такої податкової заборгованості проводиться
в порядку та на умовах, визначених пунктами 4 та 5 статті 3,
пунктом 2 статті 4, пунктами 2, 3 та 4 статті 5 та пунктом 2
статті 7 Закону України "Про списання та реструктуризацію
податкової заборгованості платників податків за станом на 31
березня 1997 року" ( 314/97-ВР ).
Суми податкової заборгованості, реструктуризованої у порядку,
визначеному цим Законом, у разі їх несплати у встановлені статтею
2 цього Закону строки, стягуються податковими органами в порядку,
встановленому законами України.
Стаття 5. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Дія цього Закону поширюється на підприємства
сільськогосподарського машинобудування, перелік яких
встановлюється Кабінетом Міністрів України протягом одного місяця
з дня набрання чинності цим Законом. З дня введення в дію такого
нормативно-правового акта визначаються строки прийняття рішення
про списання та реструктуризацію податкової заборгованості,
встановлені статтями 1 та 4 цього Закону.
3. Кабінету Міністрів України в місячний термін з дня
набрання чинності цим Законом внести на розгляд Верховної Ради
України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність
із цим Законом та прийняти нормативно-правові акти, спрямовані на
його виконання.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 квітня 2000 року
N 1698-III

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry