Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про застосування вето щодо Указу Президента України від 21 серпня 1995 року Про Положення про обласну, Київську, Севастопольську міську державну адміністрац...

Про застосування вето щодо Указу Президента України від 21 серпня 1995 року Про Положення про обласну, Київську, Севастопольську міську державну адміністрац...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про застосування вето щодо Указу Президента України
від 21 серпня 1995 року "Про Положення про обласну,
Київську, Севастопольську міську державну адміністрацію
та Положення про районну, районну в містах Києві та
Севастополі державну адміністрацію"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 42, ст.307 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Відповідно до пункту 27 статті 17 Закону України "Про
державну владу і місцеве самоврядування в Україні" ( 1к/95-ВР )
застосувати вето щодо Указу Президента України від 21 серпня 1995
року "Про Положення про обласну, Київську, Севастопольську міську
державну адміністрацію та Положення про районну, районну в містах
Києві та Севастополі державну адміністрацію" ( 760/95 ) у зв'язку
з його невідповідністю Конституції ( 888-09 ), Конституційному
Договору і законам України. 2. З метою усунення протиріч між окремими нормами статей 18,
24 та статті 46 Закону України "Про державну владу і місцеве
самоврядування в Україні", який є складовою Конституційного
Договору між Верховною Радою України та Президентом України,
вважати за необхідне створити комісію з представників від
Верховної Ради України та Президента України (по 3 представники),
доручивши їй підготувати на розгляд Верховної Ради України
пропозиції щодо внесення змін до зазначеного Закону, а також щодо
тлумачення статей 47 і 53 цього Закону. Запропонувати Президенту України визначити представників до
складу комісії.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 31 жовтня 1995 року
N 406/95-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry