Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про оголошення попередження кандидату у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 86 Диріву А.Б.

Про оголошення попередження кандидату у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 86 Диріву А.Б.

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 22 вересня 2012 року № 1041

Про оголошення попередження кандидату у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 86 Диріву А.Б.

До Центральної виборчої комісії 20 вересня 2012 року відповідно до частини десятої статті 108 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі - Закон) надійшла завірена належним чином постанова Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 17 вересня 2012 року в справі № 2а-2882/12/0970, якою, зокрема, визнано дії кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 86 Диріва Анатолія Борисовича такими, що порушують Закон.

Згідно з частиною першою статті 16 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" якщо Комісії стане відомо про порушення законодавства України про вибори, виборчих прав громадян України з результатів проведених нею перевірок або із засобів масової інформації чи інших джерел, що не суперечать законодавству України, Комісія має право розглянути за власною ініціативою питання, що належать до її повноважень, та прийняти з цього приводу рішення в установленому законом порядку.

Дослідивши зазначене рішення суду, Центральна виборча комісія встановила.

Постановою Центральної виборчої комісії від 8 серпня 2012 року № 203 "Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, висунутих політичною партією Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", в одномандатних виборчих округах" зареєстровано кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 86 Диріва Анатолія Борисовича.

Згідно з частиною першою статті 70 Закону кандидати у народні депутати України мають право розпочати свою передвиборну агітацію з дня, наступного за днем прийняття виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати.

Відповідно до частин п'ятої, сьомої статті 69 Закону партія, кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, кандидат у депутати, зареєстрований в одномандатному окрузі, на власний розсуд може виготовляти матеріали передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів виборчого фонду. Партія може виготовляти друкований матеріал своєї передвиборної агітації із застосуванням обладнання, що їй належить. Відомості, що містяться у цих матеріалах, повинні відповідати вимогам закону.

Друковані матеріали передвиборної агітації повинні містити відомості про замовника цих матеріалів, установу, що здійснила друк, або вказівку, що друк здійснено з використанням обладнання, що належить партії, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

Згідно з частиною двадцять другою статті 74 Закону забороняється виготовлення та розповсюдження друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, що не містять відомостей про замовника друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, установу, яка здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

Постановою Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 17 вересня 2012 року в справі № 2а-2882/12/0970 встановлено, що передвиборна агітація кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 86 Диріва А.Б. здійснюється з порушенням частини сьомою статті 69 Закону, у зв'язку із чим його дії визнано протиправними та такими, що порушують вимоги вказаного положення Закону.

Особливості провадження у справах щодо оскарження дій або бездіяльності кандидатів, їхніх довірених осіб, партії (блоку), місцевої організації партії, їхніх посадових осіб та уповноважених осіб, ініціативних груп референдуму, інших суб'єктів ініціювання референдуму, офіційних спостерігачів від суб'єктів виборчого процесу визначено статтею 175 Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідно до частини третьої статті 177 вказаного Кодексу рішення за наслідками розгляду судами першої інстанції справ, визначених його статтями 172 - 175, набирають законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, а у разі їх апеляційного оскарження - з моменту проголошення судового рішення суду апеляційної інстанції.

За довідкою Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 21 вересня 2012 року № 2882/12/0970/1116/12, надісланою до Центральної виборчої комісії факсимільним зв'язком того ж дня, постанова Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 17 вересня 2012 року в справі № 2а-2882/12/0970 набрала законної сили 20 вересня 2012 року.

Частиною п'ятою статті 124 Конституції України встановлено, що судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території України.

Згідно з частиною першою статті 61 Закону Центральна виборча комісія приймає рішення про попередження партії, кандидати у депутати від якої включені до виборчого списку партії, або окремому кандидату у депутати.

Пунктом 5 частини другої статті 61 Закону визначено, що попередження оголошується у разі порушення, зокрема, кандидатом у депутати обмежень щодо проведення передвиборної агітації.

Відповідно до частини третьої статті 61 Закону попередження, зазначене у частині першій вказаної статті, оприлюднюється Центральною виборчою комісією у загальнодержавних засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Таким чином, Центральною виборчою комісією встановлено передбачені Законом підстави для оголошення кандидату у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 86 Диріву А.Б., висунутому політичною партією Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", попередження за порушення встановлених Законом обмежень щодо проведення передвиборної агітації з подальшим його оприлюдненням у загальнодержавних засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Комісії.

Враховуючи викладене, відповідно до пунктів 1, 19 частини другої статті 30, частин першої - третьої, шостої статті 61, частини сьомої статті 69, частини двадцять другої статті 74 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 - 13, частиною першою статті 16, пунктом 17 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Оголосити кандидату у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 86 Диріву Анатолію Борисовичу попередження за порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, встановлених Законом України "Про вибори народних депутатів України".

2. Копію цієї постанови надати кандидату у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 86 Диріву А.Б.

3. Цю постанову оприлюднити в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр", а також на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


В.ШАПОВАЛ

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry