Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до Цивільного кодексу Української РСР

Про внесення зміни до Цивільного кодексу Української РСР

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 435-IV ( 435-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, NN 40-44, ст.356 )
Про внесення зміни до Цивільного кодексу
Української РСР
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 5, ст. 32 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Викласти статтю 381 Цивільного кодексу Української РСР
( 1540-06 ) у такій редакції:
"Стаття 381. Розпорядження коштами, що зберігаються на
рахунках юридичних осіб та фізичних осіб -
суб'єктів підприємницької діяльності у банках
Юридичні особи та фізичні особи - суб'єкти підприємницької
діяльності розпоряджаються коштами, що зберігаються на їх рахунках
у банках, згідно з цільовим призначенням цих коштів.
Без згоди юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності списання (стягнення) коштів, що
знаходяться на їх рахунках у банках, не допускається, за винятком
випадків, установлених законами України, а також за рішенням суду,
арбітражного суду та за виконавчими написами нотаріусів.
При задоволенні претензій додержується черговість,
встановлена законодавством України".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 грудня 1996 року
N 556/96-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry