Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про затвердження положень про паспорт громадянина України та свідоцтво про народження

Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про затвердження положень про паспорт громадянина України та свідоцтво про народження

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про внесення змін до Постанови
Верховної Ради України "Про затвердження
положень про паспорт громадянина України
та свідоцтво про народження"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 17, ст.242 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Постанови Верховної Ради України "Про затвердження
положень про паспорт громадянина України та свідоцтво про
народження" ( 2503-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1992 р., N 37, ст. 545, N 46, ст. 636; 1993 р., N 40, ст. 385;
1994 р., N 51, ст. 450) такі зміни:
1. Назву викласти в такій редакції:
"Про затвердження положень про паспорт громадянина України,
про свідоцтво про народження та про паспорт громадянина України
для виїзду за кордон".
2. Пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Затвердити Положення про паспорт громадянина України,
Положення про свідоцтво про народження та Положення про паспорт
громадянина України для виїзду за кордон (додаються)".
3. Пункт 2 виключити.
4. Абзац третій пункту 4 викласти в такій редакції:
"забезпечити виготовлення бланків паспорта громадянина
України, бланків свідоцтва про народження та бланків паспорта
громадянина України для виїзду за кордон у необхідній кількості".
5. Абзац другий пункту 1 Положення про паспорт громадянина
України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від
26 червня 1992 року ( 2503-12 ), викласти в такій редакції:
"Документом, що посвідчує особу громадянина України за
кордоном і при перетинанні державного кордону України, є паспорт
громадянина України для виїзду за кордон або дипломатичний і
службовий паспорти, посвідчення особи моряка і проїзний документ
дитини. Ці документи виготовляються і оформляються відповідно до
положень, що затверджуються Кабінетом Міністрів України на
підставі рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації
(IKAO, Doc. N 9303)".

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 23 лютого 2007 року
N 719-V

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постановою Верховної Ради України
від 23 лютого 2007 року N 719-V
ПОЛОЖЕННЯ
про паспорт громадянина України для виїзду за кордон

1. Це Положення регулює питання оформлення та виготовлення
паспорта громадянина України для виїзду за кордон (далі -
паспорт).
2. Паспорт - це документ, що посвідчує особу громадянина
України під час перетинання ним державного кордону України та
перебування за кордоном.
Паспорт є власністю України.
3. Паспорт оформляється:
громадянам України, що досягли 18-річного віку і постійно
проживають в Україні, - за їх особистим зверненням або зверненням
законних представників таких громадян щодо одержання паспорта до
підрозділів служби громадянства, імміграції та реєстрації фізичних
осіб за місцем проживання. У виняткових випадках (за наявності
вимог держави, до якої здійснюється виїзд, чи міжнародної
організації, якщо виїзд пов'язаний з участю у заходах, які
здійснюються такою організацією, а також у разі виїзду на постійне
проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини - громадянина
України) паспорт може бути оформлено до досягнення громадянином
18-річного віку;
громадянам України, що постійно проживають, перебувають у
довгостроковому відрядженні, на навчанні, стажуванні, працюють за
контрактом або перебувають на лікуванні за кордоном і досягли
16-річного віку, - за їх особистим клопотанням про одержання
паспорта або клопотанням їх законних представників, поданим до
закордонних дипломатичних установ України. Громадяни України, які
постійно проживають за кордоном, можуть подати клопотання про
одержання паспорта також до Міністерства закордонних справ
України. Оформлення паспорта громадянам України, які не досягли
16-річного віку, провадиться на підставі нотаріально засвідченого
клопотання батьків або їх законних представників у разі потреби в
самостійному виїзді таких осіб за кордон;
особам, що проживають за кордоном і в установленому
законодавством порядку набули громадянства України, -
дипломатичними представництвами чи консульськими установами
України за кордоном.
Паспорт оформляється протягом не більш як трьох місяців з дня
подання звернення щодо його одержання, а в разі, коли поїздка
зумовлена необхідністю термінового лікування особи, яка
від'їжджає, пов'язана з від'їздом особи, що супроводжує
тяжкохворого, чи викликана смертю родича, який проживав за
кордоном, - протягом трьох робочих днів. У разі виїзду на постійне
проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини - громадянина
України паспорт оформляється протягом десяти робочих днів.
4. Міністерство внутрішніх справ України затверджує зразки
бланків документів, необхідних для оформлення паспорта, та веде
загальний облік бланків паспортів.
5. Паспорт є зшитою нитками обрізною книжечкою розміром
88 х 125 міліметрів, що складається з обкладинки, 32 (або 64)
паперових сторінок та сторінки, виготовленої з багатошарового
полімерного матеріалу (сторінки даних), ушитої між внутрішнім
лівим боком обкладинки та першою сторінкою паспорта.
У верхній частині лицьового боку обкладинки виконано із
застосуванням фольги бронзового кольору зображення Державного
Герба України, нижче - написи "Паспорт" і "Україна" українською і
англійською мовами.
Угорі сторінки даних з боку, що прилягає до першої сторінки
паспорта, надруковано впоперек слово "Україна", нижче ліворуч -
слово "Паспорт", під яким відведено місце для відцифрованого
зображення обличчя пред'явника паспорта (розмір зображення - не
більш як 35 х 45 міліметрів), праворуч - назви полів для внесення
відомостей: тип, код держави, номер паспорта, а також прізвище,
ім'я, громадянство, дата народження, персональний номер, стать і
місце народження пред'явника паспорта, дата видачі та найменування
органу, що видав паспорт, а також дата закінчення строку дії
паспорта. Нижня частина містить смужку завширшки усієї сторінки
для внесення машинозчитуваної інформації. Написи і відомості про
пред'явника паспорта розміщуються згідно з рекомендаціями
Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO, Doc. N 9303).
До сторінки даних паспорта відомості вносяться шляхом
лазерного гравірування та лазерної перфорації.
Угорі першої сторінки паспорта надруковано впоперек слова
"Паспорт є власністю України", під ними у два рядки українською і
англійською мовами - текст: "Іменем України Міністр закордонних
справ України просить усіх, кого це може стосуватися, всіма
можливими заходами полегшувати поїздку пред'явника паспорта і
надавати йому необхідні допомогу та захист".
Друга - п'ята сторінки паспорта призначені для особливих
відміток, зокрема для внесення відомостей про дітей, які
виїжджають за кордон разом з пред'явником паспорта без відповідних
документів, даних про місце проживання (за клопотанням громадянина
може бути зазначено номер телефону, групу крові та резус-фактор).
Шоста - тридцять друга (шістдесят четверта) сторінки
призначені для проставлення віз на в'їзд до іноземних держав і
відміток про перетинання пред'явником паспорта державного кордону.
Додаткова інформація (зокрема біометрична) про пред'явника
паспорта, зміст якої визначається відповідно до законодавства,
може відтворюватися на безконтактному електронному носієві,
вмонтованому в паспорт.
Усі паперові сторінки паспорта (крім першої) пронумеровано,
на кожній з них і на правій частині обкладинки шляхом лазерної
перфорації зазначено серію та номер паспорта.
Обліковий номер бланка та назву підприємства-виготовлювача
внесено у паспорт друкарським способом.
На внутрішньому лівому боці обкладинки, сторінці даних,
шостій - тридцять другій (шістдесят четвертій) сторінках зображено
Державний Герб України.
На внутрішньому лівому боці обкладинки, сторінці даних та
першій - п'ятій сторінках зроблено написи "Україна" і "Паспорт".
6. Усі друковані написи в паспорті, а також відомості, що
вносяться на сторінку даних, виконуються українською і англійською
мовами, за винятком друкованої українською мовою на внутрішньому
правому боці інформації про митні, валютні, медичні та консульські
вимоги, текст якої визначається Кабінетом Міністрів України.
Прізвище та ім'я зазначаються українською мовою і через скісну
лінію латинськими літерами відповідно до українського алфавіту
згідно з рекомендаціями Міжнародної організації цивільної авіації
(IKAO, Doc. N 9303).
7. Зразок паспорта затверджується Кабінетом Міністрів
України ( 858-2007-п ).
8. Бланки паспортів виготовляються на замовлення Міністерства
внутрішніх справ України і є документами суворої звітності.
Порядок зберігання бланків паспортів і знищення паспортів,
строк дії яких закінчився, визначається Міністерством внутрішніх
справ України.
9. За видачу та обмін паспорта на території України
справляється державне мито, а за кордоном - консульський збір.
10. Громадянин повинен надійно зберігати паспорт.
У разі втрати паспорта громадянин зобов'язаний невідкладно
повідомити про це орган, який його видав, чи найближчу закордонну
дипломатичну установу України.
11. Забороняється вносити до паспорта записи, не передбачені
цим Положенням або законодавством.
12. Строк дії паспорта становить десять років.
Правила та порядок оформлення і видачі паспорта визначаються
Кабінетом Міністрів України ( 231-95-п ).

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry