Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про додаткові заходи щодо реалізації права людини на свободу пересування і вільний вибір місця проживання

Про додаткові заходи щодо реалізації права людини на свободу пересування і вільний вибір місця проживання

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про додаткові заходи
щодо реалізації права людини на свободу пересування
і вільний вибір місця проживання
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1227/2003 ( 1227/2003 ) від 29.10.2003 )

З метою реалізації конституційного права людини на свободу
пересування і вільний вибір місця проживання та виконання
міжнародних зобов'язань України у цій сфері
п о с т а н о в л я ю:
1. Установити, що, починаючи з 1 липня 2001 року, реєстрація
іноземців, які в установленому порядку в'їжджають в Україну, та їх
паспортних документів здійснюється тільки в пунктах пропуску через
державний кордон України органами Адміністрації Державної
прикордонної служби України. Подальша реєстрація іноземців, які на
законних підставах тимчасово перебувають на території України, та
їх паспортних документів в органах внутрішніх справ не
провадиться. ( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1227/2003 ( 1227/2003 ) від 29.10.2003 )
2. Кабінету Міністрів України:
подати до 1 серпня 2001 року на розгляд Верховної Ради
України проект Державної міграційної програми України на 2002 -
2005 роки;
подати до 1 жовтня 2001 року пропозиції щодо поетапного
скасування дозвільного порядку вибору місця проживання (інститут
прописки), передбачивши заходи для забезпечення повної реалізації
прав і свобод людини і громадянина, гарантованих Конституцією
України ( 254к/96-ВР );
проаналізувати до 1 листопада 2001 року стан виконання чинних
законів, актів Президента України і Кабінету Міністрів України з
питань міграції та в разі потреби вжити заходів до їх додержання
всіма органами виконавчої влади і органами місцевого
самоврядування;
забезпечити широке роз'яснення серед населення норм
Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів,
що визначають права і свободи людини і громадянина, шляхом
виступів фахівців у засобах масової інформації, видання
науково-практичних коментарів, брошур;
привести до 1 листопада 2001 року свої нормативно-правові
акти з питань міграції у відповідність із Конституцією України та
цим Указом.
3. Міністерству закордонних справ України:
активізувати формування договірно-правової бази щодо
врегулювання процесів переселення та всебічного захисту громадян
України за кордоном з урахуванням специфіки країн їхнього
перебування;
внести в установленому порядку до 1 вересня 2001 року
пропозиції щодо приєднання України до Конвенції про статус
біженців ( 995_011 ), 1951 року та Протоколу, що стосується
статусу біженців ( 995_363 ), 1967 року.
4. Центральним та місцевим органам виконавчої влади привести
до 1 грудня 2001 року у відповідність з вимогами Конституції
України і довести до відома населення свої нормативно-правові акти
з питань свободи пересування і вільного вибору місця проживання.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 червня 2001 року
N 435/2001

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry