Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про звіт про виконання Державного бюджету України за 1999 рік

Про звіт про виконання Державного бюджету України за 1999 рік

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про звіт про виконання Державного
бюджету України за 1999 рік
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 43, ст.373 )

Заслухавши та обговоривши доповідь Міністра фінансів України
про виконання Державного бюджету України за 1999 рік, Верховна
Рада України відзначає, що Закон України "Про Державний бюджет
України на 1999 рік" ( 378-14 ) не виконано як по доходах, так і
по видатках.
При прогнозованому зростанні реального валового внутрішнього
продукту на 0,5 відсотка відбулося його реальне зниження
0,4 відсотка.
Статті 1, 3, 7, 8, 19, 40, 44, 45, 46 Закону України "Про
Державний бюджет України на 1999 рік" не виконані або виконані не
в повному обсязі.
Дефіцит Державного бюджету України за 1999 рік перевищив
граничний розмір, затверджений статтею 1 Закону України "Про
Державний бюджет України на 1999 рік", на 725,3 млн. гривень.
Із 43 джерел доходів, визначених Законом України "Про
Державний бюджет України на 1999 рік", показники надходжень
виконані лише по 17 джерелах.
Заборгованість платників податків, по сплаті податків, зборів
(обов'язкових платежів) до бюджету зросла за звітний період на
2 млрд. гривень, або на 20,7 відсотка.
Надходження по статті "відрахування від плати за транзит
природного газу через територію України" становили лише 8,5
відсотка від затверджених річних призначень, надходження по статті
"рентна плата за природний газ власного видобутку" - 19,8 відсотка
від затверджених річних призначень. Державний бюджет України
недоотримав 3,9 млрд. гривень.
При виконанні Державного бюджету України у 1999 році мали
місце порушення принципів пропорційності та пріоритетності
фінансування видатків бюджету, передбачених Законом України "Про
бюджетну систему України" ( 512-12 ) та Законом України "Про
Державний бюджет України на 1999 рік".
Нижче середнього рівня (87,3 відсотка) профінансовано видатки
по розділах: культура і мистецтво (35,8 відсотка), фундаментальні
дослідження і сприяння науково-технічному прогресу
(56,4 відсотка), міжнародна діяльність (46,1 відсотка),
житлово-комунальне господарство (45,6 відсотка).
В той же час вище середнього рівня профінансовані видатки на
державне управління (93,3 відсотка), правоохоронну діяльність та
забезпечення безпеки держави (91,5 відсотка), поповнення державних
запасів і резервів (95,5 відсотка), капітальний ремонт, оснащення,
придбання обладнання та інвентарю для баз Олімпійської підготовки
(108,7 відсотка). Видатки з резервного фонду Кабінету Міністрів
України становили 97,3 відсотка річних призначень.
При прийнятті рішень про виділення коштів з резервного фонду
Кабінетом Міністрів України у 1999 році порушувалися вимоги Закону
України "Про бюджетну систему України", Положення про
резервний фонд Кабінету Міністрів України ( 62/96-ВР ).
Не виконані вимоги чинного законодавства щодо пропорційного
скорочення видатків та пріоритетного фінансування захищених статей
видатків. Статтею 19 Закону України "Про Державний бюджет України
на 1999 рік" ( 378-14 ) встановлено, що на фінансування видатків
по захищених статтях спрямовується 90 відсотків надходжень до
відповідних бюджетів без урахування надходжень, які мають цільове
призначення. Фактично за 1999 рік на фінансування видатків по
захищених статтях було спрямовано лише 56,8 відсотка надходжень до
бюджетів. Значне недофінансування відбулося по таких захищених
статтях, як "придбання медикаментів" (41,9 відсотка), погашення
заборгованості по соціальних виплатах за попередні роки (79,7
відсотка), погашення заборгованості по знецінених грошових
заощадженнях громадян (5 відсотків).
З метою відповідного реагування на всі допущені порушення у
процесі виконання Закону України "Про Державний бюджет України на
1999 рік" Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Роботу Кабінету Міністрів України по виконанню Закону
України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" визнати
незадовільною. Звіт про виконання Державного бюджету України за
1999 рік не затверджувати.
2. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України до 1 грудня
2000 року вивчити матеріали щодо виконання Державного бюджету
України за 1999 рік, подані Рахунковою палатою до Генеральної
прокуратури України. У разі виявлення порушень законодавства при
виконанні Закону України "Про Державний бюджет України на
1999 рік" вирішити питання щодо притягнення винних осіб до
відповідальності.
3. Комітету Верховної Ради України з питань бюджету
узагальнити пропозиції та зауваження народних депутатів України
щодо звіту про виконання Державного бюджету України за 1999 рік та
при необхідності внести на розгляд Верховної Ради України
відповідні законопроекти.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 21 вересня 2000 року
N 1964-III

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry