Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про День Уряду України у квітні 2007 року

Про День Уряду України у квітні 2007 року

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови ВР
N 715-V ( 715-16 ) від 23.02.2007, ВВР, 2007, N 16, ст.235 }
Про "День Уряду України" у квітні 2007 року
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 5-6 , ст. 65 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Провести 10 квітня 2007 року у Верховній Раді України
"День Уряду України" з порядком денним "Про стан соціальної
захищеності та забезпечення життєдіяльності громадян, які
постраждали від Чорнобильської катастрофи".
2. Кабінету Міністрів України визначити доповідачів,
підготувати необхідні аналітичні та довідкові матеріали з цього
питання, в тому числі щодо внесення відповідних змін до
законодавства, і не пізніш як за п'ять днів до проведення "Дня
Уряду України" надати ці матеріали відповідним комітетам Верховної
Ради України, народним депутатам України.
3. Комітету Верховної Ради України з питань екологічної
політики, природокористування та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи із залученням в установленому порядку
представників центральних та місцевих органів виконавчої влади
здійснити необхідні заходи щодо організаційного та методичного
забезпечення проведення "Дня Уряду України", узагальнити
пропозиції народних депутатів України і матеріали, які будуть
подані Кабінетом Міністрів України, підготувати співдоповідь і
проект Постанови Верховної Ради України із зазначеного питання.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 14 грудня 2006 року
N 456-V

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry