Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з ратифікацією Другого додаткового протоколу до Європейської конвенції про взаємну допомогу ...

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з ратифікацією Другого додаткового протоколу до Європейської конвенції про взаємну допомогу ...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України у зв'язку з ратифікацією Другого додаткового
протоколу до Європейської конвенції про взаємну допомогу
у кримінальних справах
( 994_518 )
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 4, ст.22 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10,
N 11-12, N 13, ст.88 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

2. Абзац другий пункту 4 статті 1 Закону України "Про
ратифікацію Європейської конвенції про взаємну допомогу у
кримінальних справах, 1959 рік, та Додаткового протоколу 1978 року
до Конвенції" ( 44/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1998 р., N 23, ст. 130; 2000 р., N 1, ст. 3) викласти в такій
редакції:
"органами, на які покладаються повноваження згідно з пунктом
1 статті 15 Конвенції ( 995_036 ), є Міністерство юстиції України
(у справах на стадії судового слідства) і Генеральна прокуратура
України (у справах на стадії досудового слідства)".
II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 16 червня 2011 року
N 3529-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry