Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до деяких законів України щодо ліцензування діяльності з проведення знезараження підкарантинних матеріалів та об'єктів

Про внесення змін до деяких законів України щодо ліцензування діяльності з проведення знезараження підкарантинних матеріалів та об'єктів

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України щодо
ліцензування діяльності з проведення знезараження
підкарантинних матеріалів та об'єктів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 38, ст.468 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015, ВВР, 2015, N 23, ст.158 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до законів України такі зміни:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015 }

2. Статтю 7 Закону України "Про карантин рослин" ( 3348-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 28, ст. 212) після
частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"Проведення знезараження підкарантинних матеріалів та
об'єктів, які переміщуються через державний кордон України та
карантинні зони, підлягає ліцензуванню відповідно до закону".
У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно
частинами третьою і четвертою.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк привести
свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 червня 2004 року
N 1804-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry