Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 3 Закону України Про податок на додану вартість (щодо передачі об'єктів соціальної інфраструктури)

Про внесення зміни до статті 3 Закону України Про податок на додану вартість (щодо передачі об'єктів соціальної інфраструктури)

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення зміни до статті 3 Закону України
"Про податок на додану вартість" (щодо передачі
об'єктів соціальної інфраструктури)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 51, ст.549 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Підпункт 3.2.9 пункту 3.2 статті 3 Закону України
"Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; 1998 р., N 33,
ст. 224; 1999 р., N 39, ст. 357; 2000 р., N 4, ст. 29) викласти
в такій редакції:
"3.2.9. безоплатної передачі у державну власність чи
комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст або у
їх спільну власність об'єктів усіх форм власності, які перебувають
на балансі одного платника податку і передаються на баланс іншого
платника податку, якщо такі операції здійснюються за рішеннями
Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийнятими у
межах їх повноважень.
Це положення поширюється на:
операції з безоплатної передачі об'єктів з балансу платника
податку, майно якого перебуває в державній або комунальній
власності, на баланс іншої юридичної особи, майно якої перебуває
відповідно в державній або комунальній власності;
операції з безоплатної передачі неприватизованих об'єктів
житлового фонду (включаючи місця загального користування та
прибудинкові будівлі і споруди), а також об'єктів соціальної
інфраструктури (в тому числі об'єктів їх незавершеного
будівництва) з балансу платника податку на баланс юридичної особи,
майно якої перебуває в державній або комунальній власності, чи
безпосередньо на баланс відповідної місцевої ради.
Для цілей цього підпункту під об'єктами соціальної
інфраструктури слід розуміти:
заклади дошкільного виховання, середньої та
середньопрофесійної освіти, дитячі музичні та художні школи;
заклади охорони здоров'я, пункти медичного огляду,
профілактики та допомоги працівникам;
спортивні зали та майданчики, стадіони, дитячі табори
відпочинку;
клуби та будинки культури;
бібліотеки та бібліотечні колектори;
об'єкти житлово-комунального господарства, у тому числі
мережі постачання електроенергії, газу, тепла, води та
водовідведення; будівлі і споруди, призначені для їх
обслуговування (котельні, бойлерні, каналізаційні та водопровідні
споруди, колектори та їх обладнання);
пожежні депо та протипожежна техніка і обладнання".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 29 червня 2004 року
N 1924-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry