Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до деяких законів України щодо Державної спеціальної служби транспорту

Про внесення змін до деяких законів України щодо Державної спеціальної служби транспорту

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо Державної спеціальної служби транспорту

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 12, ст.179)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Частину першу статті 2 Закону України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 48, ст. 407; 2002 р., № 29, ст. 193) доповнити словами "а військова зброя та боєприпаси до неї також Державній спеціальній службі транспорту".

2. Статтю 19 Закону України "Про Державну спеціальну службу транспорту" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 19, ст. 269) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"На військову зброю та боєприпаси до неї, закріплені за підрозділами Державної спеціальної служби транспорту, поширюється дія Закону України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України".

У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
16 травня 2013 року
№ 255-VII


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry