Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до статті 188 Кодексу законів про працю України

Про внесення змін до статті 188 Кодексу законів про працю України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 188 Кодексу
законів про працю України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР),1992, N 33, ст.478 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до статті 188 Кодексу законів про працю України
( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до
N 50, ст.375; 1983 р., N 6, ст.87; 1991 р., N 23, ст.267) такі
зміни:
частину другу статті викласти у такій редакції:
"За згодою одного із батьків або особи, що його замінює,
можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, які досягли
п'ятнадцяти років".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 5 червня 1992 року
N 2418-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry