Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення позачергових виборів Павлівського сільського голови (Павлівська сільська рада Арцизького району Одеської області)

Про призначення позачергових виборів Павлівського сільського голови (Павлівська сільська рада Арцизького району Одеської області)

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення позачергових
виборів Павлівського сільського голови
(Павлівська сільська рада Арцизького
району Одеської області)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 26, ст.293 )

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень Павлівського
сільського голови Алексєєва А.В. (Павлівська сільська рада
Арцизького району Одеської області) та відповідно до пункту 30
частини першої статті 85 Конституції України ( 254к/96-ВР ),
частини третьої статті 14, частин другої та шостої статті 15,
статей 82, 83 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів" ( 1667-15 ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Призначити позачергові вибори Павлівського сільського
голови (Павлівська сільська рада Арцизького району Одеської
області) на неділю 20 червня 2010 року.
2. Центральній виборчій комісії з урахуванням пропозицій
відповідної територіальної виборчої комісії визначити в
установленому порядку обсяг бюджетних видатків, необхідних для
проведення позачергових виборів Павлівського сільського голови.
3. Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити
невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових
виборів Павлівського сільського голови за рахунок коштів цільової
субвенції з Державного бюджету України.
4. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 1 квітня 2010 року
N 2082-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry