Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Йорданського Хашимітського Королівства про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим...

Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Йорданського Хашимітського Королівства про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Конвенції між Урядом України
і Урядом Йорданського Хашимітського Королівства
про уникнення подвійного оподаткування
та запобігання податковим ухиленням стосовно
податків на доходи та капітал і Протоколу до неї
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 48, ст.354 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Конвенцію між Урядом України і Урядом Йорданського
Хашимітського Королівства про уникнення подвійного оподаткування
та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та
капітал і Протокол до неї ( 400_012 ), підписані 30 листопада
2005 року в м. Києві, ратифікувати (додається).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 3 вересня 2008 року
N 358-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry