Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про звіт Міністра палива та енергетики України Єрмілова С.Ф. щодо соціально-економічних наслідків запроваджуваної Міністерством палива та енергетики України ...

Про звіт Міністра палива та енергетики України Єрмілова С.Ф. щодо соціально-економічних наслідків запроваджуваної Міністерством палива та енергетики України ...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про звіт Міністра палива та енергетики України
Єрмілова С.Ф. щодо соціально-економічних
наслідків запроваджуваної Міністерством
палива та енергетики України
реорганізації вугільної
промисловості

Виходячи з того, що реорганізація вугільної промисловості,
запроваджувана Міністерством палива та енергетики України, носить
декларативний характер, не має комплексного наукового та
фінансово-економічного обгрунтування, не враховує
соціально-економічні наслідки її впровадження, Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Роботу Міністерства палива та енергетики України щодо
реорганізації вугільної промисловості визнати недостатньою.
2. Постанова Верховної Ради України від 15 листопада
2001 року "Про звіт Кабінету Міністрів України щодо
соціально-економічних наслідків закриття шахт" ( 2815-14 )
Кабінетом Міністрів України не виконана в повному обсязі.
3. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:
створити робочу групу з підготовки та супроводження
реалізації Плану реорганізації вугільної промисловості, зокрема,
системи управління галуззю, залучивши до її складу народних
депутатів України (за згодою), представників Міністерства палива
та енергетики України, органів місцевого самоврядування,
профспілок та науковців-фахівців з цих питань;
до 15 квітня 2003 року за участю робочої групи розробити План
реорганізації вугільної промисловості та затвердити його;
вносити зміни до Плану реорганізації вугільної промисловості
на основі регулярного моніторингу його виконання з урахуванням
пропозицій робочої групи;
до 1 травня 2003 року доопрацювати проект Закону України про
реструктуризацію заборгованості, яка виникла внаслідок неповних
розрахунків за енергоносії, з метою приведення його положень у
відповідність із законодавством та підготувати належне
фінансово-економічне обгрунтування до нього;
спрямовувати протягом першого півріччя 2003 року, як виняток,
всі кошти, що надходять на поточні рахунки вугледобувних,
вуглепереробних, шахтовуглебудівних підприємств, науково-дослідних
та проектних інститутів, які належать до сфери управління
Міністерства палива та енергетики України, в позачерговому порядку
на виплату поточної заробітної плати та погашення заборгованості з
неї, що утворилась у поточному та попередніх роках;
вжити заходів для підвищення рівня розрахунків теплових
електростанцій за поставлене їм вугілля шляхом повної та
регулярної оплати реалізованої на оптовому ринку електричної
енергії, виробленої та поставленої ними.
4. За результатами роботи паливно-енергетичного комплексу в
першому півріччі 2003 року та реалізації Плану по реорганізації
вугільної промисловості заслухати у липні 2003 року звіт Міністра
палива та енергетики України, у тому числі щодо стану розрахунків
між підприємствами вугільної промисловості та тепловими
електростанціями і оптовим ринком електроенергії.
5. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу,
ядерної політики та ядерної безпеки.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 3 квітня 2003 року
N 698-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry