Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про забезпечення реалізації інвестиційних проектів в Туркменистані

Про забезпечення реалізації інвестиційних проектів в Туркменистані

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про забезпечення реалізації інвестиційних проектів
в Туркменистані
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 35, ст.259 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2012,
N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 }

Цей Закон спрямований на реалізацію інвестиційних проектів в
Туркменистані в оплату за туркменський природний газ, що
постачається в Україну відповідно до міждержавних домовленостей.
Стаття 1. Прибуток підприємств, що підлягає оподаткуванню у
звітному (податковому) періоді, зменшується на суму прибутку, яка
визначається розрахунково, виходячи із загальної суми
оподатковуваного прибутку підприємств і питомої ваги валового
доходу, одержаного у відповідному звітному (податковому) періоді
від робіт з реалізації інвестиційних проектів в Туркменистані
відповідно до Спільного Розпорядження Президента України Л. Кучми
і Президента Туркменистану С. Ніязова "Про будівництво і
фінансування інвестиційних об'єктів загальнодержавного значення в
Туркменистані" ( 795_700 ), підписаного 4 жовтня 2000 року, у
загальній сумі валових доходів підприємств, одержаних протягом
такого звітного (податкового) періоду.
Переліки вітчизняних підприємств та інвестиційних об'єктів (з
обов'язковим зазначенням їх найменування), які споруджуються цими
підприємствами в Туркменистані, затверджуються Кабінетом Міністрів
України.
Стаття 2. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і діє
протягом періоду реалізації інвестиційних проектів, визначених
контрактами (договорами) між підприємствами України і
Туркменистану відповідно до Спільного Розпорядження Президента
України Л. Кучми і Президента Туркменистану С. Ніязова "Про
будівництво і фінансування інвестиційних об'єктів
загальнодержавного значення в Туркменистані" ( 795_700 ).
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк привести свої
рішення у відповідність з цим Законом.

{ Пункт 3 статті 2 втратив чинність на підставі Кодексу
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012 }

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 липня 2002 року
N 43-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry