Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про порядок введення в дію Закону України Про державну допомогу сім'ям з дітьми

Про порядок введення в дію Закону України Про державну допомогу сім'ям з дітьми

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про державну допомогу сім'ям з дітьми"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 5, ст.22 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про державну допомогу сім'ям з
дітьми" ( 2811-12 ) з 1 січня 1993 року.
2. До приведення законодавства України у відповідність із
Законом України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"
( 2811-12 ) чинні акти законодавства застосовуються, якщо вони не
суперечать цьому Закону.
3. Доручити Кабінету Міністрів України у тримісячний строк
після опублікування Закону: подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення до
законодавчих актів змін і доповнень, що випливають з цього Закону; прийняти необхідні рішення щодо виконання положень Закону
України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ); привести рішення Уряду України у відповідність із Законом
України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ); забезпечити перегляд і скасування міністерствами і
відомствами своїх нормативних актів, у тому числі інструкцій, що
суперечать цьому Закону.
4. Рекомендувати Кабінету Міністрів України, Раді Міністрів
Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям, місцевим Радам
народних депутатів відповідно до чинного законодавства здійснити
додаткові заходи щодо реалізації гарантій соціального захисту
сімей з дітьми.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 21 листопада 1992 року
N 2812-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry