Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2017 рік

Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2017 рік

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 36, ст.377)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 3, ст. 31, № 13, ст. 146, № 19, ст. 239; із змінами, внесеними Законом України від 6 червня 2017 року № 2079-VIII) такі зміни:

1) у статті 1:

в абзаці другому цифри "731.303.472,6", "674.010.208,6" та "57.293.264" замінити відповідно цифрами "770.966.617,6", "701.724.121,8" та "69.242.495,8";

в абзаці третьому цифри "800.398.576,7", "739.979.658,2" та "60.418.918,5" замінити відповідно цифрами "841.102.834,3", "767.683.571,4" та "73.419.262,9";

в абзаці п’ятому цифри "14.758.758,5" та "13.440.980,5" замінити відповідно цифрами "13.717.645,9" та "12.399.867,9";

в абзаці шостому цифри "62.338.145,1" та "15.308.854,9" замінити відповідно цифрами "62.328.145,1" та "15.318.854,9";

2) у статті 5 цифри "1.716.730.217,1" замінити цифрами "1.823.730.215,1";

3) пункт 13 статті 11 викласти в такій редакції:

"13) надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього розстроченого (відстроченого) боргу), що склався станом на 1 січня 2017 року, грошових зобов’язань з податку на прибуток, що сплачуються підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, підприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення";

4) у статті 14:

пункти 12 і 22 викласти в такій редакції:

"12) розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування (за рахунок джерел, визначених пунктами 5, 6, 7, 8 та 10 статті 11 та пунктом 3 статті 12 цього Закону)";

"22) забезпечення функціонування контролюючих органів у значенні, наведеному у Податковому кодексі України (у тому числі оплату праці посадових осіб і працівників) (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 11 цього Закону)";

доповнити пунктами 25 і 26 такого змісту:

"25) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 11 цього Закону);

26) заходи з інженерно-технічного облаштування кордону (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 11 цього Закону)";

5) частину другу статті 28 доповнити реченням такого змісту: "Міністерство фінансів України на підставі рішення цієї комісії подає Кабінету Міністрів України для затвердження пропозиції щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій";

6) у статті 30 цифри "0411140" замінити цифрами "0421060";

7) доповнити статтями 34 і 35 такого змісту:

"Стаття 34. Списати у 2017 році непогашені суми субкредитів, наданих Державному підприємству "Центр державного земельного кадастру" за рахунок коштів позики, залученої державою від Міжнародного банку реконструкції та розвитку на реалізацію проекту "Видача державних актів на право власності на землю у сільській місцевості та розвиток системи кадастру", та за рахунок бюджетних коштів на умовах співфінансування зазначеного проекту, в тому числі прострочену заборгованість за такими субкредитами, а також заборгованість із сплати відсотків, плати за надання гарантій з обслуговування і пені, нарахованої за невиконання зобов’язань в рамках зазначеного проекту, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Стаття 35. Установити, що видатки, передбачені Державній фіскальній службі України в обсязі 700.000 тис. гривень на оплату праці за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері фіскальної політики" (код 3507010), спрямовуються для забезпечення досягнення показників реформи Державної фіскальної служби України, визначених Міністерством фінансів України";

8) розділ "Прикінцеві положення" доповнити пунктами 21-23 такого змісту:

"21. Міністерству охорони здоров’я України у місячний строк забезпечити створення та функціонування Національного центру реабілітації інвалідів - учасників антитерористичної операції (смт Клевань Рівненської області) як окремої юридичної особи або як структурного підрозділу іншого загальнодержавного закладу відповідного профілю.

22. Міністерству охорони здоров’я України у місячний строк забезпечити створення та функціонування Національного центру реабілітації інвалідів - учасників антитерористичної операції (м. Сміла Черкаської області) як окремої юридичної особи або як структурного підрозділу іншого загальнодержавного закладу відповідного профілю на основі Державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина № 14" Міністерства охорони здоров’я України.

23. Кабінету Міністрів України на основі моніторингу виконання Державного бюджету України за підсумками I півріччя 2017 року з урахуванням стану соціально-економічного розвитку України внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції стосовно змін до цього Закону щодо збільшення видатків загального фонду державного бюджету на охорону здоров’я та освіту";

9) внести зміни до додатків №№ 1-7 та № 9 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" відповідно до додатків №№ 1-8 до цього Закону, виклавши додатки № 5 та № 9 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" у новій редакції.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
13 липня 2017 року
№ 2137-VIII


{ДОДАТКИ №№ 1-8 ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2017 РІК""}

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry