Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про ліквідацію і порядок повернення авіаційної техніки, що знаходиться на...

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про ліквідацію і порядок повернення авіаційної техніки, що знаходиться на...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів
України і Урядом Російської Федерації про
ліквідацію і порядок повернення авіаційної
техніки, що знаходиться на ремонтних
підприємствах Міністерства оборони України
і Міністерства оборони Російської Федерації
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 1, ст.20 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської
Федерації про ліквідацію і порядок повернення авіаційної техніки,
що знаходиться на ремонтних підприємствах Міністерства оборони
України і Міністерства оборони Російської Федерації ( 643_270 ),
підписану 1 липня 2003 року в м. Києві, ратифікувати (додається*).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 вересня 2004 року
N 2034-IV
___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry