Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про забезпечення умов для впровадження системи рухомого (мобільного) зв'язку четвертого покоління

Про забезпечення умов для впровадження системи рухомого (мобільного) зв'язку четвертого покоління

Указ
Президента України

Про забезпечення умов для впровадження системи рухомого (мобільного) зв'язку четвертого покоління

З метою створення умов для розвитку національної інформаційної інфраструктури та ресурсів, впровадження новітніх технологій у сфері телекомунікацій, забезпечення широкого доступу населення до глобальної мережі Інтернет постановляю:

1. Кабінету Міністрів України розробити за участю Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, інших заінтересованих державних органів та затвердити план заходів на 2015-2017 роки щодо впровадження в Україні у 2017 році системи рухомого (мобільного) зв'язку четвертого покоління.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
21 липня 2015 року
№ 445/2015


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry