Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 8 Закону України Про захист населення від інфекційних хвороб

Про внесення зміни до статті 8 Закону України Про захист населення від інфекційних хвороб

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 8
Закону України "Про захист населення
від інфекційних хвороб"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 22, ст.294 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Друге речення частини другої статті 8 Закону України "Про
захист населення від інфекційних хвороб" ( 1645-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2000 р., N 29, ст. 228) після слів "до
календаря щеплень" доповнити словами "у тому числі для
профілактики сказу".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 13 березня 2007 року
N 723-V

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry