Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин звільнень і призначень суддів окремих судів загальної юрисдик...

Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин звільнень і призначень суддів окремих судів загальної юрисдик...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про утворення Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України з питань розслідування обставин
звільнень і призначень суддів окремих судів
загальної юрисдикції та їх голів,
Генерального прокурора України
{ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 25, ст.356 }

Відповідно до статті 89 Конституції України ( 254к/96-ВР ),
статті 82 Регламенту Верховної Ради України ( 3547-15 ) Верховна
Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з
питань розслідування обставин звільнень і призначень суддів
окремих судів загальної юрисдикції та їх голів, Генерального
прокурора України (далі - Тимчасова слідча комісія).
2. Визначити, що кількісний склад Тимчасової слідчої комісії
становить п'ятнадцять народних депутатів України виходячи із
забезпечення такого представництва в її складі: один представник
від тридцяти народних депутатів України, але не менш як по одному
народному депутату України від кожної депутатської фракції.
3. Обрати головою Тимчасової слідчої комісії - народного
депутата України Колесніченка Вадима Васильовича, заступником
голови Тимчасової слідчої комісії - народного депутата України
Пономаренка Георгія Григоровича.
4. Обрати до складу Тимчасової слідчої комісії таких народних
депутатів України згідно з додатком.
5. Матеріально-технічне, кадрове, інформаційне та
організаційне забезпечення діяльності Тимчасової слідчої комісії
покласти на апарат Верховної Ради України.
6. Визначити термін діяльності Тимчасової слідчої комісії -
три місяці з дня прийняття цієї Постанови.
7. Заслухати звіт Тимчасової слідчої комісії на пленарному
засіданні Верховної Ради України не пізніше місячного терміну з
дня прийняття цієї Постанови.
8. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 27 квітня 2007 року
N 992-V

Додаток
до Постанови Верховної Ради України
від 27 квітня 2007 року N 992-V
СКЛАД
Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України
з питань розслідування обставин звільнень і призначень
суддів окремих судів загальної юрисдикції та їх голів,
Генерального прокурора України

Андрос - фракція Партії регіонів; Сергій Олександрович
Болдирєв - фракція Партії регіонів; Юрій Олександрович
Мироненко - фракція Партії регіонів; Михайло Іванович
Муц - фракція Партії регіонів; Орест Павлович
Філіндаш - фракція Соціалістичної партії Євген Васильович України;
Ярощук - фракція Партії регіонів. Володимир Іванович

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry