Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про мисливське господарство та полювання

Про внесення змін до Закону України Про мисливське господарство та полювання

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про мисливське господарство та полювання"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 32, ст.391 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про мисливське господарство та
полювання" ( 1478-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
N 18, ст. 132) такі зміни:
1. У статтях 16, 17, 36 слово "ведмедя" виключити.
2. У частині першій статті 19:
абзац третій викласти в такій редакції:
"на гусок: сіру, білолобу велику, гуменника -
у серпні - січні";
абзац четвертий після слова "рябчика" доповнити словом
"тетерука";
абзац дев'ятий виключити.
3. В абзацах дев'ятнадцятому та двадцятому пункту 4 частини
першої статті 20 та у частині сьомій статті 35 слова "та ведмедя"
виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 квітня 2004 року
N 1695-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry