Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про Звернення Голови Верховної Ради України до Президента України

Про Звернення Голови Верховної Ради України до Президента України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Звернення Голови Верховної Ради
України до Президента України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 22, ст.300 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити Звернення Голови Верховної Ради України
Мороза О.О. до Президента України Ющенка В.А. (додається).
2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 2 квітня 2007 року
N 842-V

Президенту України
ЮЩЕНКУ В.А.
Шановний Вікторе Андрійовичу!
2 квітня цього року Верховна Рада України прийняла Постанову
"Про запобігання діям, що загрожують конституційному правопорядку,
громадському спокою і стабільності в Україні" ( 837-16 ) (текст
додається
), відповідно до якої звернуто увагу Президента України
на неухильне дотримання Конституції України ( 254к/96-ВР ),
неправомірність дій, спрямованих на дострокове припинення
повноважень Верховної Ради України.
Незважаючи на очевидну неконституційність такої дії,
Президент України підписав Указ відповідного змісту.
Беручи до уваги, що зазначена Постанова ( 837-16 ) Верховної
Ради України в основному враховує всі пропозиції Президента
України щодо врегулювання конфлікту та досягнення політичного
компромісу, пропонуємо Вам скасувати свій Указ від 2 квітня
2007 року про розпуск Верховної Ради України ( 264/2007 ).

О.МОРОЗ

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry