Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про приєднання України до Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів

Про приєднання України до Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про приєднання України до Конвенції,
що скасовує вимогу легалізації
іноземних офіційних документів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 23, ст.153 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Приєднатися від імені України до Конвенції, що скасовує
вимогу легалізації іноземних офіційних документів ( 995_082 ),
1961 року (додається*).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 10 січня 2002 року
N 2933-III
___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry