Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР Про судоустрій Української РСР , Кримінально-процесуального та Цивільного процесуального кодексів Ук...

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР Про судоустрій Української РСР , Кримінально-процесуального та Цивільного процесуального кодексів Ук...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР
"Про судоустрій Української РСР",
Кримінально-процесуального та Цивільного процесуального
кодексів Української РСР

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 35, ст.508 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 2465-XII ( 2465-12 ) від 17.06.92, ВВР, 1992, N 35, ст.509 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3018-III ( 3018-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 27-28, ст.180
Кодексами
N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42,
ст.492
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12,
N 13, ст.88 }

( Розділ I втратив чинність з 01.06.2002 року на підставі
Закону N 3018-III ( 3018-14 ) від 07.02.2002 )

{ Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI
( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

( Розділ III втратив чинність на підставі Кодексу N 1618-IV
( 1618-15 ) від 18.03.2004 )

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 17 червня 1992 року
N 2464-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry