Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про порядок введення в дію Кодексу торговельного мореплавства України

Про порядок введення в дію Кодексу торговельного мореплавства України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Кодексу
торговельного мореплавства України

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Кодекс торговельного мореплавства України
( 176/95-ВР ) з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців внести на
розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення
законодавчих актів у відповідність з Кодексом торговельного
мореплавства України.

Голова Верховної Ради
України О.МОРОЗ
м.Київ, 9 грудня 1994 року
N 277/94-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry