Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 35 Закону України Про вищу освіту

Про внесення зміни до статті 35 Закону України Про вищу освіту

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 1556-VII ( 1556-18 ) від 01.07.2014, ВВР,
2014, N 37-38, ст.2004 }
Про внесення зміни до статті 35
Закону України "Про вищу освіту"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 5-6, ст.72 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Перше речення абзацу першого частини другої статті 35
Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2002 р., N 20, ст. 134) викласти у такій редакції:
"2. Склад Наглядової ради національного вищого навчального
закладу затверджується центральним органом виконавчої влади, у
підпорядкуванні якого він перебуває".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 4 листопада 2005 року
N 3074-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry