Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Конвенції про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами

Про ратифікацію Конвенції про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Конвенції про порядок
вирішення інвестиційних спорів між державами
та іноземними особами

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 21, ст.161 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Конвенцію про порядок вирішення інвестиційних спорів між
державами та іноземними особами ( 995_060 ), підписану від імені
України 3 квітня 1998 року в м. Вашингтоні, ратифікувати.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 16 березня 2000 року
N 1547-III

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry