Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про політичну ситуацію в Україні, пов'язану з оголошенням Указу Президента України від 2 квітня 2007 року Про дострокове припинення повноважень Верховної Ра...

Про політичну ситуацію в Україні, пов'язану з оголошенням Указу Президента України від 2 квітня 2007 року Про дострокове припинення повноважень Верховної Ра...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
{ Постанова втрачає чинність одночасно з набранням чинності
Указом Президента України N 496/2007 ( 496/2007 ) від
05.06.2007 про визнання таким, що втратив чинність, Указу
Президента України від 26 квітня 2007 року N 355
( 355/2007 ) "Про дострокове припинення повноважень
Верховної Ради України та призначення позачергових
виборів" на підставі Постанови ВР N 1094-V ( 1094-16 )
від 29.05.2007, ВВР, 2007, N 34, ст.453 }
Про політичну ситуацію в Україні,
пов'язану з оголошенням Указу Президента
України від 2 квітня 2007 року "Про дострокове
припинення повноважень Верховної Ради України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 20, ст.285 )

Незважаючи на досягнення позитивних змін у
соціально-економічній сфері, ігноруючи суспільну думку і
Конституцію України ( 254к/96-ВР ), Президент України на догоду
невеликій групі безвідповідальних політиків 2 квітня 2007 року
видав Указ ( 264/2007 ) про дострокове припинення повноважень
єдиного органу законодавчої влади в державі - Верховної Ради
України.
Реалізація цього Указу, у разі набрання ним чинності,
неминуче призведе до створення кризової ситуації в державі,
дестабілізації економіки, громадянського протистояння з
непередбачуваними наслідками, компрометації України в
зовнішньополітичній сфері, втрати довіри до неї з боку зарубіжних
партнерів та інших негативних наслідків.
Ураховуючи викладене та усвідомлюючи відповідальність перед
Українським народом, з метою забезпечення стабільності в державі,
запобігання негативному розвитку подій, створення умов для
подальших позитивних змін в економічній та політичній сферах
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Відзначити, що Указ Президента України від 2 квітня
2007 року "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради
України" ( 264/2007 ) не тягне за собою конституційно-правових
наслідків як такий, що виданий з порушенням статей 3, 5, 19 і 90
та пункту 8 частини першої статті 106 Конституції України
( 254к/96-ВР ), створює вкрай небезпечний прецедент вольового
вирішення надзвичайно важливого для держави та суспільства
питання, за всіма ознаками є кроком до здійснення державного
перевороту і штовхає представників виконавчої влади та
правоохоронних органів до протизаконних дій.
У зв'язку з цим вважати неприпустимим вчинення будь-яких дій,
спрямованих на підготовку та проведення дострокових виборів
народних депутатів України.
2. Заборонити Кабінету Міністрів України виділення коштів на
проведення позачергових виборів до Верховної Ради України виходячи
з того, що згідно із статтями 92, 95 Конституції України
( 254к/96-ВР ) асигнування на зазначені цілі повинні передбачатися
шляхом внесення відповідних змін до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2007 рік" ( 489-16 ).
3. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 2 квітня 2007 року
N 839-V

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry