Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про порядок введення в дію Закону України Про відкликання народного депутата України

Про порядок введення в дію Закону України Про відкликання народного депутата України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про відкликання народного депутата України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 41, ст.300 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про відкликання народного
депутата України" ( 396/95-ВР ) з дня його опублікування.
2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон Української
Радянської Соціалістичної Республіки "Про порядок відкликання
депутата Верховної Ради Української РСР" в редакції від 27 червня
1979 року (Відомості Верховної Ради УРСР, 1959 р., N 32, ст. 170;
1979 р., N 28, ст. 368).

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 2 листопада 1995 року
N 416/95-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry