Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про доповнення Житлового кодексу Української РСР

Про доповнення Житлового кодексу Української РСР

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про доповнення Житлового кодексу
Української РСР

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 29, ст.218 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Житлового кодексу Української РСР ( 5464-10 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573;
Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 12, ст. 169) такі
доповнення:
1. Статтю 40 доповнити частиною шостою такого змісту: "Не знімаються з обліку потребуючих поліпшення житлових умов
народні депутати України, які перейшли на постійну роботу у
Верховну Раду України, і члени їх сімей за місцем попередньої
роботи чи постійного проживання".
2. Частину першу статті 46 доповнити абзацом сьомим такого
змісту: "членам сім'ї народного депутата України у разі його смерті в
період виконання депутатських обов'язків у Верховній Раді України
на постійній основі".
3. Статтю 118 доповнити частиною другою такого змісту: "Жилі приміщення, що надаються народним депутатам України на
період їх роботи на постійній основі у Верховній Раді України,
включаються до числа службових і виключаються з їх числа за
рішенням Верховної Ради України за поданням Комісії Верховної Ради
України з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення
діяльності депутатів".
4. Статтю 122 після частини першої доповнити частиною другою
такого змісту: "Народному депутату України спеціальний ордер видається
Управлінням справами Верховної Ради України". У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
5. Доповнити Кодекс статтею 126-1 такого змісту:
"Стаття 126-1. Надання народним депутатам України службових
жилих приміщень і користування ними
Порядок надання народним депутатам України службових жилих
приміщень і користування ними визначається окремим Положенням,
затвердженим Верховною Радою України".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 липня 1995 року
N 287/95-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry