Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення позачергових виборів Пісківського сільського голови (Пісківська сільська рада Бахмацького району Чернігівської області)

Про призначення позачергових виборів Пісківського сільського голови (Пісківська сільська рада Бахмацького району Чернігівської області)

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення позачергових виборів Пісківського
сільського голови (Пісківська сільська рада
Бахмацького району Чернігівської області)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 26, ст.276 )

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень Пісківського
сільського голови Крикливої В.І. (Пісківська сільська рада
Бахмацького району Чернігівської області) та відповідно до пункту
30 частини першої статті 85 Конституції України ( 254к/96-ВР ),
частини третьої статті 14, частин другої та шостої статті 15,
статей 82, 83 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів" ( 1667-15 ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Призначити позачергові вибори Пісківського сільського
голови (Пісківська сільська рада Бахмацького району Чернігівської
області) на неділю 20 червня 2010 року.
2. Центральній виборчій комісії з урахуванням пропозицій
відповідної територіальної виборчої комісії визначити в
установленому порядку обсяг бюджетних видатків, необхідних для
проведення позачергових виборів Пісківського сільського голови.
3. Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити
невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових
виборів Пісківського сільського голови за рахунок коштів цільової
субвенції з Державного бюджету України.
4. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 1 квітня 2010 року
N 2065-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry