Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про заборону приватизації, відчуження, передачі в заставу та внесення до статутних капіталів господарських товариств усіх форм власності пакета акцій, що нал...

Про заборону приватизації, відчуження, передачі в заставу та внесення до статутних капіталів господарських товариств усіх форм власності пакета акцій, що нал...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про заборону приватизації, відчуження,
передачі в заставу та внесення
до статутних капіталів господарських товариств
усіх форм власності пакета акцій,
що належить державі у статутному капіталі
Закритого акціонерного товариства "Одеська кіностудія"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 32, ст.317 )

З метою забезпечення умов для відновлення українського
кіномистецтва та збереження цілісного майнового комплексу
Закритого акціонерного товариства "Одеська кіностудія" Верховна
Рада України п о с т а н о в л я є:
1. До прийняття закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо забезпечення умов для відновлення
українського кіномистецтва заборонити приватизацію, відчуження,
передачу в заставу та внесення до статутних капіталів
господарських товариств усіх форм власності пакета акцій, що
належить державі у статутному капіталі Закритого акціонерного
товариства "Одеська кіностудія".
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня
набрання чинності цим Законом розробити та подати на розгляд
Верховної Ради України законопроект про внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо забезпечення умов для відновлення
українського кіномистецтва.
3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 14 січня 2011 року
N 2948-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry