Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення до деяких законодавчих актів України змін і доповнень щодо удосконалення попереднього розслідування

Про внесення до деяких законодавчих актів України змін і доповнень щодо удосконалення попереднього розслідування

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення до деяких законодавчих актів України
змін і доповнень щодо удосконалення попереднього
розслідування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 34, ст.355 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26,
ст.131
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10,
N 11-12, N 13, ст.88 }
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

{ Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI
( 4651-17 ) від 13.04.2012 }
( Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )
III. Внести такі зміни до статті 51 Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 39, ст.570):
частину першу викласти в такій редакції:
"Дрібне розкрадання державного або колективного майна шляхом
крадіжки (крім випадків вчинення її з проникненням у приміщення чи
інше сховище), шахрайства, привласнення, розтрати чи зловживання
службовим станом -
тягне за собою накладення штрафу від половини
до двох з половиною мінімальних розмірів заробітної плати або
виправні роботи на строк від одного до двох місяців з
відрахуванням двадцяти процентів заробітку".
У назві статті та частині третій слово "громадського"
замінити словом "колективного".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 30 червня 1993 року
N 3351-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry