Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про звіт про виконання Закону України Про Державний бюджет України на 2004 рік

Про звіт про виконання Закону України Про Державний бюджет України на 2004 рік

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про звіт про виконання Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 28, ст.375 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 1087-V ( 1087-16 ) від 25.05.2007, ВВР, 2007, N 34, ст.450 }

Затвердити звіт Кабінету Міністрів України про виконання
Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік"
( 1344-15 ) за доходами у сумі 70337,7 млн гривень, видатками -
79471,5 млн гривень, обсягом повернення кредитів - 838,0 млн
гривень та обсягом надання кредитів - 1920,7 млн гривень, з
дефіцитом у сумі 10216,5 млн гривень.
Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 21 червня 2005 року
N 2677-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry