Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської Республіки про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської Республіки про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Литовської Республіки про взаємну охорону
інформації з обмеженим доступом
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 36, ст.442 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської
Республіки про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом
( 440_038 ), підписану в м. Києві 5 червня 2003 року, ратифікувати
(додається*).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 червня 2004 року
N 1761-IV
___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry