Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про компенсацію громадянам України втрат від знецінення заощаджень в установах Укрдержстраху

Про компенсацію громадянам України втрат від знецінення заощаджень в установах Укрдержстраху

                                                          
Д Е К Р Е Т
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
{ Декрет втратив чинність на підставі Закону
N 139-V ( 139-16 ) від 14.09.2006, ВВР, 2006, N 43, ст.419 }
Про компенсацію громадянам України втрат від
знецінення заощаджень в установах Укрдержстраху
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 19, ст.205 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 3707-XII ( 3707-12 ) від 16.12.93, ВВР, 1993, N 51, ст.487 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Провести компенсацію громадянам України втрат від
знецінення грошових заощаджень в установах Укрдержстраху за станом
на 2 січня 1992 року за сумою сплачених внесків у розмірі не
більше 2000 карбованців шляхом її збільшення на 200 відсотків за
кожним договором страхування. Компенсаційні виплати провести до 1 вересня 1993 року. Після
закінчення зазначеного строку проведення компенсаційних виплат
установами Укрдержстраху припиняється і надалі будь-яка індексація
не провадитиметься. ( Продовжити до 31 грудня 1993 року термін проведення
компенсаційних виплат громадянам України втрат від знецінення
грошових заощаджень в установах Укрдержстраху згідно з Постановою
ВР N 3707-12 від 16.12.93 )
2. Порядок проведення компенсації, а також відшкодування
витрат Укрдержстраху розробляється Укрдержстрахом спільно з
Міністерством фінансів України за погодженням з Національним
банком України.
3. Страхувальники (застраховані) за договорами страхування з
установами Укрдержстраху мають право вільно розпоряджатися сумою
компенсації, визначеної згідно із статтею 1 цього Декрету, а також
сумою 100-відсоткової компенсації, нарахованої за договорами
довгострокового страхування відповідно до Указу Президента України
від 25 травня 1992 р. N 304 ( 304/92 ) "Про поширення дії Указу
Президента України "Про компенсацію населенню України втрат від
знецінення заощаджень у зв'язку з лібералізацією цін" на грошові
заощадження громадян за договорами довгострокового страхування",
і сумою 40-відсоткової компенсації, нарахованої за договорами
довгострокового страхування відповідно до Указу Президента СРСР
від 6 травня 1991 р. N 1914 "Про компенсацію втрат від знецінення
грошових заощаджень громадян за довгостроковими договорами з
органами державного страхування СРСР".
4. Міністерству фінансів України перерахувати Укрдержстраху
суму коштів, нарахованих відповідно до статті 1 цього Декрету та
Указу Президента України від 25 травня 1992 р. N 304, і суму
40-відсоткової компенсації, нарахованої установами Укрдержстраху
відповідно до Указу Президента СРСР від 6 травня 1991 р. N 1914, а
також суму нарахованих відсотків (виходячи із ставки 15 відсотків
річних) на кошти резерву внесків громадян України, що були
централізовані Урядом СРСР за станом на 1 січня 1991 року. Суми коштів, зазначених у цій статті та перерахованих
Укрдержстраху, віднести на державний внутрішній борг України.
5. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ
м. Київ, 17 березня 1993 року
N 21-93
Опубліковано: "Голос України", 30.03.93

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry