Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про введення в дію Закону України Про звільнення вугледобувних та вуглезбагачувальних підприємств Міністерства вугільної промисловості України від сплати за...

Про введення в дію Закону України Про звільнення вугледобувних та вуглезбагачувальних підприємств Міністерства вугільної промисловості України від сплати за...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про введення в дію Закону України "Про звільнення
вугледобувних та вуглезбагачувальних підприємств
Міністерства вугільної промисловості України від
сплати заборгованості"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 48, ст.428 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про звільнення вугледобувних
та вуглезбагачувальних підприємств Міністерства вугільної
промисловості України від сплати заборгованості" ( 241/94-ВР ) з
дня його опублікування.
2. Доручити Кабінету Міністрів України разом з постійними
комісіями Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного
комплексу, транспорту і зв'язку, з питань бюджету, з питань
фінансів і банківської діяльності проаналізувати всі постанови
Кабінету Міністрів України, що стосуються вугільної промисловості,
за останні два роки. Висновки доповісти на пленарному засіданні
Верховної Ради України в першому кварталі 1995 року.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м.Київ, 11 листопада 1994 року
N 243/94-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry