Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення доповнення до статті 53 Закону України Про банки і банківську діяльність

Про внесення доповнення до статті 53 Закону України Про банки і банківську діяльність

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30 )
Про внесення доповнення до статті 53 Закону
України "Про банки і банківську діяльність"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 21, ст.154 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину першу статті 53 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 872-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1991 р., N 25, ст.281) після слів "на вимогу державних податкових
інспекцій" доповнити словами "та Державного комітету України по
матеріальних резервах і його органів".
2. Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 31 травня 1995 року
N 188/95-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry