Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо додержання законодавства про працю

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо додержання законодавства про працю

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення щодо додержання
законодавства про працю
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 36, ст.432 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
1. Статтю 188-6 викласти у такій редакції:
"Стаття 188-6. Невиконання законних вимог посадових осіб
органів спеціально уповноваженого органу
виконавчої влади з державного нагляду за
додержанням законодавства про працю або
створення перешкод для діяльності цих органів
Невиконання законних вимог посадових осіб органів спеціально
уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за
додержанням законодавства про працю щодо усунення порушень
законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соціальне
страхування або створення перешкод для діяльності цих органів -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти
до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
2. Статтю 230-1 викласти у такій редакції:
"Стаття 230-1. Органи спеціально уповноваженого органу
виконавчої влади з державного нагляду за
додержанням законодавства про працю
Органи спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з
державного нагляду за додержанням законодавства про працю
розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з
невиконанням законних вимог посадових осіб цих органів або
створенням перешкод для діяльності цих органів (стаття 188-6).
Від імені органів спеціально уповноваженого органу виконавчої
влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю
розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право:
державні інспектори праці територіальних органів - штраф до
дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
Головний державний інспектор праці України, його заступники;
головні державні інспектори праці територіальних органів, їх
заступники; державні інспектори праці спеціально уповноваженого
органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням
законодавства про працю - штраф до чотирнадцяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 травня 2004 року
N 1725-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry