Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про порядок фінансування видатків з Державного бюджету України у 1996 році до прийняття Закону України про Державний бюджет України на 1996 рік

Про порядок фінансування видатків з Державного бюджету України у 1996 році до прийняття Закону України про Державний бюджет України на 1996 рік

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок фінансування видатків з Державного бюджету
України у 1996 році до прийняття Закону України
про Державний бюджет України на 1996 рік

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 46, ст.348 )

З метою забезпечення безперебійного фінансування поточних
витрат у 1996 році до прийняття Закону України про Державний
бюджет України на 1996 рік Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Кабінету Міністрів України до затвердження Державного
бюджету України на 1996 рік провадити фінансування поточних витрат
у межах видатків попереднього місяця із врахуванням індексу
зростання цін на споживчі товари та послуги. По новостворених
установах та вперше здійснюваних у 1996 році заходах фінансування
з Державного бюджету України може здійснюватися за тимчасовими
кошторисами за погодженням з Комісією Верховної Ради України з
питань бюджету. Забезпечити пріоритетне фінансування видатків на соціальний
захист населення, заробітну плату, стипендії, харчування,
придбання медикаментів, енергоресурсів та інших першочергових
поточних витрат. 2. Відрахування від загальнодержавних податків і зборів до
бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя провадити до затвердження Державного бюджету України
на 1996 рік у розмірах, установлених Законом України "Про
Державний бюджет України на 1995 рік" ( 126/95-ВР ). 3. До прийняття Закону України про Державний бюджет України
на 1996 рік вважати діючими положення Постанови Верховної Ради
України "Про введення в дію Закону України "Про Державний бюджет
України на 1995 рік" ( 130/95-ВР ) від 7 квітня 1995 року в
частині, яка не суперечить чинному законодавству.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 22 грудня 1995 року
N 487/95-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry